Zemní práce, terénní úpravy

Před založením zahrady, dle potřeby, provedeme hrubé zemní práce těžkou mechanizací. Např. minibagrem nebo pásovým bagrem, který se dostane i do menších prostor, kde se již velká mechanizace nedostane.

Provedeme hrubé srovnání terénu, návoz zeminy, substrátů, odstraníme z pozemku nevhodný materiál jako například betony, kameny, pařezy, nálety a stavební suť.

Nevhodný materiál a odpad naložíme na kontejnery, odvezeme a ekologicky zlikvidujeme s ohledem na životní prostředí.