Drenážování

Před samotnými zemními pracemi, na základně osobní konzultace se zákazníkem, prohlídce a posouzení situace na místě samotném, může být vhodné provést úpravu vodních poměrů na pozemku. To znamená, že v příliš zamokřených půdách je vhodné zajistit optimální půdní podmínky drenážováním, tj. za použití speciálních drenážních trubek odvedení přebytečného množství vody z pozemku. V opačném případě není zaručeno že se vegetaci bude na pozemku dařit.